Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Horgolás

Dekorációs és használati tárgyakat egyaránt horgolok. Ezenkívül készítek ruhadarabokat, kiegészítőket is.

A horgolás alapötlete az ősi időkre nyúlik vissza. Eredetéről nem sokat tudunk, mivel horgolt darabok nem nagyon maradtak fenn; ellentétben kötött munkákat az ókori Egyiptomból is ismerünk.
A ma ismert horgolt technika a 16.sz.-ban fejlődött ki, ekkor kezdtek el hurkolt csipkét készíteni.
Azonban azt feltételezik, hogy nagyon régen, az újabb kőkorban alakulhatott ki, mégpedig a csomó nélküli, egyszálas fonásból. Ehhez a technikához a fonalat kézzel fonták, hurkolták össze egybefüggő felületté.
A horgolásnak is ez az alapja,csupán annyi a különbség,hogy ma egy horgos végű tűvel hurkoljuk egymásba a fonalat.

A horgolás eredete:

Eredetéről több teória is napvilágot látott.

I. Az egyik szerint a technika Arábiából származik, s innen terjedt el keleti irányban az arab kereskedelmi útvonalakat követve ( selyemúton), egészen Tibetig, nyugat felé pedig Spanyolországig.

II. Más elmélet szerint Dél-Amerikából eredhet, ahol primitív törzsek használták szertartásaikhoz.

III. Legelterjedtebb nézet szerint Kínából származik, ahonnan fennmaradtak korai 3 dimenziós babák, melyek horgolással készültek.

Európában a mórok terjesztették el;elsősorban az egyházi méltóságok kesztyűi és harisnyái készültek ezzel a technikával.
A görögök és a rómaiak például nem ismerték.
Az I. században azonban már vannak Észak-egyiptomi kopt emlékek között csipkeszerű fejkötők.

Az 1500-as évektől vannak források,melyek említenek egy technikát,ami hasonlít a horgoláshoz.; ezt olasz apácák készítették templomi textíliák díszítésére.
Kutatások azt valószínűsítik,hogy a horgolás egy ősi kínai technikából fejlődött ki,melyet ismertek Törökországban, Indiában, Perzsiában és Észak-Amerikában is, és amely az 1700-as években jutott el Európába.
Ezen technika alapja: egy kifeszített vászon alatt vezették a cérnát,melyet egy horgas végű vékony tűvel húztak át az anyagon. A tűt újra az anyagba szúrták, és még egy hurkot húztak fel, melyet az előzőn átvezettek,ezzel láncszemet képezve.

A 18.században aztán elhagyták a vásznat és a "levegőben" készítették a hurkokat.

Az 1800-as évek elején elkezdődött a horgolás gyors ütemű fejlődése, ekkortól találunk "írásos leírásokat". Addig ugyanis nem voltak írott vagy rajzolt minták, a formavilág és a technika generációról-generációra öröklődött.

A művészi csipkét az itáliai reneszánsz fejlesztette ki. Velencéből indult hódító útjára,s rövid idő alatt terjedt el Európában, elsősorban Flandriában és Franciaországban.

Magyarországon a középkorban tűnt fel a horgolt csipke és hamar elterjedt. A népművészet is korán átvette. Elsősorban szélcsipkék készültek horgolással. III.Béla király feleségének sírjában aranycsipkét találtak,ami egy főkötő része lehetett. Horgoltnak nem nevezhető,mert nem bizonyítható, hogy horgolótűvel készült.Középen elkezdett, körbedolgozott, hurkolt csipke, amit talán hímzőtű segítségével hurkoltak.

A horgolás a csipkekészítés egyik késői változata. Újkeletű a magyar népművészetben;helyi eredete minden esetben visszavezethető egy-egy papné vagy tanítónő kezdeményezésére. Az 1880-90-es évektől találkozunk vele.